1. امین بابادی , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی , برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۷-۳۴
 2. غلامعلی سیفی , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۷-۳۲
 3. صادق زارع صفت , مرضیه دهقانی , رضوان حکیم زاده , مرتضی کرمی , کیوان صالحی , چارچوب فعالیتهای یادگیری اعضای هیأت علمی در برنامه های درسی توسعه حرفه ای در رشته های علمی STEM , تدریس پژوهی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۹۹-۱۲۲
 4. مهدی حسین پناه , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , حسین کارشکی , ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی , مطالعات برنامه درسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۴۱-۱۶۴
 5. کلثومه شجاع , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مجتبی نادی , ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد , آموزش و توسعه منابع انسانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۰۵-۱۲۶
 6. مهدی حسین پناه , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , حسین کارشکی , طراحی مدل شایستگی های پژوهشی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران , نظریه و عمل در برنامه درسی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۵۵-۱۹۴
 7. مرتضی مرادی دولیسکانی , محمود سعیدی رضوانی , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی , فرهنگ در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۴۷۳-۴۹۴
 8. عبدالمجید دهقان , بهروز مهرام , مرتضی کرمی , ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۷۸-۱۰۰
 9. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش , آموزش و ارزشیابی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۷-۶۳
 10. مرتضی کرمی , کبری قبادی , صفیه حدادی , ارزیابی اثربخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه , پژوهش های برنامه درسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۱-۳۸
 11. حسین اسفندیاری گیسور , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران , آموزش و توسعه منابع انسانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۴۳-۱۶۷
 12. مرتضی کرمی , فاطمه ارفع بلوچی , فاطمه وفائی , تحلیلی بر ترکیب موجود و بهینه تصمیم‌گیرندگان در فرایند طراحی و تدوین برنامه‌درسی آموزش صنعتی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۳۰-۴۳
 13. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی , پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۱۱-۲۳۶
 14. آمنه سیلانه , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID) , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۵-۱۵۸
 15. زکیه عادلی پور , مرتضی کرمی , ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول اولیه آموزش مریل , آموزش و ارزشیابی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۹-۹۱
 16. احمد رجبی باغدار , بهروز مهرام , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها , مطالعات روان شناسی تربیتی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۱-۹۴
 17. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان , نظریه و عمل در برنامه درسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۵۳-۷۰
 18. مرتضی کرمی , زهرا حجازی , سیدمحمدصادق طباطبائی , گرایش های موضوعی غالب و غایب در کتابهای درسی دانشگاهی رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و جهان , پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۵-۵۳
 19. عبدالحمید کم , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , علی مشهدی , تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۲۸-۱۴۱
 20. امین بابادی , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , شناسایی گونه های غالب و غایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی , پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۷-۸۳
 21. مرتضی کرمی , آمنه سیلانه , اثربخشی مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای در بهبود واکنش و یادگیری کارکنان صنعت خودروسازی , آموزش مهندسی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۹-۱۳۹
 22. مرتضی کرمی , آمنه سیلانه , تحلیلی بر برنامه درسی کارآموزی: از محیط‌های یادگیری آشوبناک تا سازنده گرا , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷۱-۸۸
 23. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان , مطالعات آموزش و یادگیری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۹-۷۰
 24. مینا رضازاده , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد , مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۳-۶۶
 25. مجید بهلول , رضوان حسین قلی زاده , مرتضی کرمی , نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش , تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۳۷-۱۵۵
 26. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۲۸
 27. احمدرضا فاضلی , مرتضی کرمی , تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی : (مطالعه موردی دانشجویان رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد) , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱۴۰-۱۵۰
 28. ضیاءالدین سالاری , مرتضی کرمی , مقایسه تأثیر سه شیوه آموزش الکترونیکی، ترکیبی و حضوری بر واکنش و یادگیری در آموزش صنعتی , رویکردهای نوین آموزشی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۷-۵۸
 29. مرتضی کرمی , زهرا وقاری زمهریر , ساناز عبیری , نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد) , مدیریت منابع در نیروی انتظامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۳-۴۲
 30. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری , بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱-۲۴
 31. آمنه سیلانه , مرتضی کرمی , مهارت آموزی ضرورت آموزش فنی و حرفه ای در محیط های یادگیری کل نگر , مهارت آموزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۹۳-۱۱۵
 32. مرتضی کرمی , هانیه حاجی زاده , تحلیل برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره راهنمایی براساس مولفه های آموزش صلح یونسکو , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۹۲-۱۰۹
 33. مرتضی کرمی , رحمانی زاده، داود , بابک جودی قاسم کندی , تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری , آموزش و توسعه منابع انسانی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۵۱-۱۷۲
 34. مرتضی کرمی , زهرا حجازی , شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان , پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۹-۴۸
 35. حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , مریم سادات سید شریفی , تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی دردوره ابتدایی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۸۹-۹۸
 36. سیدعلی قادری , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , محمد امین ترابی زاده , بررسی ابعاد و چالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده) نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان , مهارت آموزی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۲۱-۱۳۶
 37. مرتضی کرمی , ملیحه رجایی , مرضیه نامخواه , بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۹-۴۲
 38. مرتضی کرمی , ضیاءالدین سالاری , تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۶۳-۸۰
 39. مرتضی کرمی , حمیده پاک مهر , علیرضا عقیلی , گرایش به تفکر انتقادی، یادگیری خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی در بستر الگوی تدریس کاوشگری , تعلیم و تربیت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۶۳-۸۳
 40. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , محمود سعیدی رضوانی , تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۳۶-۵۲
 41. مرتضی کرمی , مجتبی تجری , حمیده پاک مهر , افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم) , روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱-۲۲
 42. حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , حمیده پاک مهر , شناسایی الگوی تلفیق برنامه‌ درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظاردانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی , مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۱۹-۱۳۴
 43. مرتضی کرمی , هدی فتاحی , تغییر برنامه درسی آموزش عالی: مورد برنامه‌ی درسی دوره‌ی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۷-۲۸
 44. مرتضی کرمی , منصوره ایران نژاد , زهرا جعفری کرفستانی , وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۲۳-۴۸
 45. مرتضی کرمی , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , گونه های غالب و غایب فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آن , گام های توسعه در آموزش پزشکی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۶۵-۸۱
 46. مرتضی کرمی , طراحی و سنجش تاثیر محیط های یادگیری سازنده گرا بر رضایت، نگرش و یادگیری در آموزش عالی(مورد درس روابط انسانی در سازمان های آموزشی) , آموزش عالی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۲۳-۵۰
 47. حمیده پاک مهر , فاطمه میردورقی , علی غنائی چمن آباد , مرتضی کرمی , رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۴-۵۳
 48. مرتضی کرمی , ابراهیم صالحی عمران , هاجر خشنودی فر , نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۹۹-۱۱۴
 49. سیروس منصوری , مرتضی کرمی , میمنت عابدینی , بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران , پژوهش های برنامه درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۰۱-۱۱۸
 50. مرتضی کرمی , سمیه بهمن آبادی , آرزو اسمعیلی ایولی , ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی آموزش عالی:دیدگاه اعضای هیات علمی و متخصصین برنامه درسی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۹۲-۱۰۴
 51. مرتضی کرمی , آمنه سیلانه , حمیده پاک مهر , فرهنگ و برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۲۷-۱۴۸
 52. حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , علی مشهدی , بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذایی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۶۰-۷۲
 53. مرتضی کرمی , اعظم محمدزاده قصر , معصومه افشاری , تاثیر روش تدریس مشارکتی بر گروه گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در شهر مشهد , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۹۴-۱۰۶
 54. حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , علی مشهدی , رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۴-۶۳
 55. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۳۷۷-۳۸۶
 56. مرتضی کرمی , حسین مومنی مهمویی , بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۶۷-۱۰۰
 57. حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , سعید تیموری , بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی , روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۶۵-۸۰
 58. حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , علی مشهدی , بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۹۰-۱۱۰
 59. مرتضی کرمی , بررسی تاثیر کاربست برنامه درسی مساله محور در آموزش تخصصی اپراتورهای تولید صنعت خودروسازی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۸۹-۱۱۳
 60. مرتضی کرمی , هاشم فردانش , عباس عباس پور , مهناز معلم , مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران , مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۹-۳۰
 61. هاشم فردانش , مرتضی کرمی , شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب جهت آموزش صنعتی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۱۰۶-۱۳۱
 62. حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , کاربست رویکرد ساخت وسازگرایی در آموزش وپرورش , پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۱۳۲-۱۵۴
 63. حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت وسازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتدایی , پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱, صفحه ۱۶۲-۱۸۸
 64. مرتضی کرمی , آموزش مدیران با الگوی شایستگی , تدبیر , دوره ( ۱۷۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱, صفحه ۲۴-۲۷